Historie Blažkova statku

Statek čp.3 byl postaven v 18.století rodinou Blažků, který se postupně stal nevýznačnějším a nejbohatším hospodářstvím v obci. V roce 1949, kdy došlo ve vsi k požáru, obytné stavení zcela shořelo. Poté jeho tehdejší majitel, pan František Blažek obytné stavení celé znovu vystavěl. зеленый кофе с имбирем

Začátkem 50.let, po násilné kolektivizaci mu byl objekt zabaven a byla v něm zřízena plemenářská stanice. Postupně se v objektu vystřídala řada různých majitelů a posledním byla firma Praga (továrna na nákladní automobily), která stavbu využívala jako rekreační středisko.

Většina bývalých vlastníků se na objektu podepsala velmi negativně, ať už znečištěním studen a půdy (kontaminace oleji a naftou), tak i různými stavebními úpravami. Většina vlastníků objekt neudržovala a nechala jej postupně zchátrat (propadlé střechy v hospodářských budovách). Na pozemcích patřící k statku si svévolně obec postavila garáž na autobus, kterou zkolaudovala způsobem až 20 let po jejím dokončení. To byl standardní způsob devastujícího socialistického hospodaření na vsi, který bohužel pokračuje částečně i dnes.

V roce 1992 byl statek vrácen dceři původního majitele paní Blance Vojáčkové, která trvale žije v Anglii. V roce 1996 objekt odkoupil současný majitel, který začal s jeho celkovou postupnou rekonstrukcí.

Created by stigo , powered by PHPrs .
CzechHosting